טנא בריאות - קידום בריאות יוצאי אתיופיה
עמותה רשומה מספר : 580468643

 

התכניות

 

Beshule
Yom Briut Yokenam

Radio

 תכנית הרדיו בנושאי בריאות, המשודרת ברדיו רק"ע בימי ראשון בשתיים וחצי (שידור חי אחת לחודש ושידור חוזר אחת לשבועיים), משמשת ערוץ להעברת מסרי בריאות בתקשורת ההמונים. בתכנית נדונים נושאי בריאות בהתאם לשכיחותם בקהילה, לעונות השנה, ולחיי הקהילה. ההרצאות מקנות ידע וכלים, ולאחריהן יכולים המאזינים להתקשר לאולפן ולהעלות שאלות ובעיות בתחום הבריאות. התכנית מאפשרת גם לפרסם את הפעילויות האחרות של העמותה, דוגמת ימי בריאות ושירות המתורגמנות.

לתכנית שותפים קול ישראל, המשרד לקליטת העליה ומשרד הבריאות, ושירותי בריאות כללית. בשנת 2009 זכתה התכנית לפרס מטעם אגודת העיתונאים בישראל.

להאזנה לרדיו רק"ע 

סיכום מחקר טלפוני לבחינת היקף האזנה לרדיו באמהרית ועניין בתוכנית הבריאות המופקת ע"י טנא בריאות בשיתוף עם קול ישראל.

שיטה:
בשנת 2004 לאחר שנת הפעלה של תוכנית בריאות ברדיו, בוצעו 101 ראיונות טלפונים באמהרית או עברית ע"י מראיינת הדוברת ברהיטות את שתי השפות. המראיינת לא שותפה לתוכנית הרדיו.
הראיון בוצע עם שאלון מובנה רוב השאלות במתכונת סגורה. שאלות פתוחות קודדו.
הראיונות בוצעו בחודשים ספטמבר אוקטובר בשעות היום.
מדגם: נבחרו 101 מרואיינים באופן עוקב מתוך רשימות שמיות של יוצאי אתיופיה אשר מצויות בידי רכזות פעילות קהילתית במרכזים קהילתיים שונים בערים עפולה, יבנה, נתניה וחדרה
עיבוד סטטיסטי בוצע בתוכנת SPSS

תוצאות:
המדגם: נשים- 57%, גברים 43%
גיל: נשים 18±40, גברים 21±44
שנת עלייה:  ממוצעת 5±1989 מתוכם: 27% עליית משה, 54% עליית שלמה והשאר 19% עלו בעשר שנים אחרונות.
מצב משפחתי: רווק- 20%, נשוי- 63%, גרוש או פרוד- 14% ו- 3% אלמנ/ה
מספר שנות לימוד: ממוצע ±6 שנים, לא למדו 50%, למדו בית ספר יסודי 2%, למדו בתיכון 36%, לימודים גבוהים-12%
ידע בעברית: מצוין 9%, טוב 37%, בינוני 5%, חלש 29%, לא מדבר כלל עברית 21%
מגורים: 52% מהנשאלים גרים בשכונה של יוצאי אתיופיה, 38% מתגוררים בקרבה לריכוז של יוצאי אתיופיה, 10% לא גרים בשכונה של יוצאי אתיופיה

שבעים ושישה אחוז מהנשאלים מאזינים לרדיו באמהרית.

תשובות של המאזינים לרדיו באמהרית [76% מהמדגם]
95% מהמאזינים חושבים שתוכניות ברדיו באמהרית בדרך כלל מעניינות.
100% מהמאזינים שומעים שני סוגי תוכניות. 73% מהמאזינים מקשיבים לשלוש תוכניות שונות. דרוג האזנה לתוכניות השונות על פי המרואינים: אקטואליה- 18%, חוק ומשפט 19.5%, בריאות 58.5%, אחר 4%.

איזה תוכנית אהובה במיוחד: אקטואליה 16%, חוק ומשפט 16%, בריאות 65%, אחר 3%

שאלות לגבי פורמט תוכנית הבריאות:

  • שיחה באולפן עם מומחים/רופאים: אוהב 92%, לא אוהב 3%, לא יודע 5%
  • אפשרות להתקשר ולשאול שאלות בשידור חי: אוהב 75%, לא אוהב 12%, לא יודע 13%
  • תוכניות או נושאים נוספים שמומלץ לכלול בתוכניות רדיו באמהרית: אין הצעות 53% . בריאות= 14.5%, חינוך ילדים = 12.5%, זוגיות ומיניות= 5% נוער, תרבות, אלימות במשפחה    4% תזונה, בריאות השן, פעילות גופנית, מנהיגות באתיופיה, הסטוריה, כלכלה, תרופות

לכמה תוכניות בריאות באמהרית האזנת: פעם אחת 18.5%, מספר פעמים 57% , הרבה פעמים 24.5%ן 7% [5 נשאלים] מהמאזינים לרדיו באמהרית לא שמעו תוכנית בריאות באמהרית.
שלושה מתוך החמישה מעונינים בתוכנית על בריאות.
מבן ה- 93% ששמעו תוכנית על בריאות:
האם התוכנית מעניינת: 82% דווחו שהתוכנית מאד מעניינת , 12% מעניינת למדי, ו-4% תוכנית לא כל כך מעניינת
האם התוכנית מלמדת דברים על בריאות: 40% מאד מלמדת, 25% די מלמדת, 33% לא כל כך מלמדת, 0% כלל לא מלמדת ו-3% לא זוכרים
האם בתוכנית מסבירים מה לעשות כדי לשמור על בריאות: 26% מסבירים מאד, 24% מסבירים למדי,  42% לא כל כך, 3% כלל לא ו-2% לא זוכרים
שיחה עם שכנים או חברים על תוכנית הרדיו: כן שוחחו- 55%, לא שוחחו- 37%, לא זוכרים- 5%
האם שינית את ההתנהגות שלך כתוצאה ממה שנלמד בתוכנית בריאות ברדיו: 57% דווחו ששינו את התנהגותם.  מתוכם 85% נתנו דוגמא אחת לפחות.
הנושאים המדווחים בהם חל שינוי בהתנהגות: להוסיף את פרוט מפתח הקוד  3  61%, 5  24% , 4  9%  והשאר 1, 2 12,

שעת שידור רצויה

מתי היית רוצה לשמוע תוכניות ברדיו? בבקר- 0.5%, בצוהריים- 30%, בערב- 66%, בלילה- 3.5%

ניתוח השפעת משתנים שונים:
מין
לא נמצא שום השפעה למין בשאלות הקשורות לעניין בנושא בריאות, לעניין בתוכנית הבריאות, בפורמט התוכנית או מידת הלימוד וההסברים בנושאי בריאות אשר נמסרו בתוכנית.
יש שוני משמעותי בנושא מועד השידור. גברים מתחלקים בהעדפה בין צהרים ובערב, נשים מעדיפות בערב

ידע בשפות
תוכנית הבריאות במתכונת ראיון אולפן עם רופאים ומומחים מעניינת יותר מאזינים אשר אינם דוברים עברית ((P=0.003ׂ, אין קשר בין ידע בשפות ובין העדפה למתכונת של שאלות ותשובות בשידור חי.

ככל שהידע בעברית טוב יותר יש העדפה לשידור בערב (P=0.02.

השכלה
תוכנית הבריאות במתכונת ראיון אולפן עם רופאים ומומחים אהובה במידה דומה על מאזינים משכילים ושאינם משכילים אבל האפשרות להתקשר ולדבר עם מומחים באולפן אהובה יותר על מאזינים אשר אינם משכילים ((P=0.003, לגבי עניין בתוכנית הבריאות היא מושפעת באופן חזק מאד ע"י השכלה. הלא משכילים מתעניינים הרבה יותר מהמשכילים (P=0.00005). אין קשר בין השכלה ובין המידה שהתוכנית נתפסת כמלמדת ומסבירה נושאים בתחום הבריאות. ככל שפחות משכילים יותר נוטים לשוחח על תוכנית הבריאות עם חברים ושכנים (P=0.016

אין קשר בין השכלה ושעת שידור מועדפת.

מתוך אלה שאינם מאזינים לרדיו באמהרית
ומעונינים לשמוע תוכנית באמהרית , 50%   מעונינים באקטואליה ,  20% מעונינים בחוק ומשפט
ו-26% מעונינים בתוכנית על בריאות
מהי השפה המועדפת:  עברית 21%, אמהרית 10%, לא משנה  65%
עניין בנושא הבריאות: רב מאד 80%, למדי 12%, לא כל כך 4% בכלל לא 4%
האם היית רוצה לשמוע תוכנית בריאות ברדיו: מאד 60%, למדי 24%, לא כל כך 12% כלל לא 4%
מה השפה המועדפת לתוכנית רדיו בנושא בריאות: עברית 13%, אמהרית  4% לא משנה 83%

 

 

טלפון
04-6211891
כתובת
קומבה 10/10 ת.ד: 3058 מיקוד 38130 חדרה
מייל
tenebriut@gmail.com

אודות טנא בריאות

טנא בריאות היא עמותה ייחודית המקדמת פעילויות הסברה הולמות למניעה, לאיתור ולטיפול במחלות כרוניות באמצעות מומחי בריאות יוצאי אתיופיה ובשיתוף הקהילה.

קרא עוד

טנא בריאות

"טנא" פירושו בריאות באמהרית.
הוא מציין תיבת תכשיטים: חפץ יקר ומיוחד הניתן כשי ויש לנצור אותו.
שם העמותה משלב את הבריאות והשמירה עליה כמתנה יקרה.