טנא בריאות - קידום בריאות יוצאי אתיופיה
עמותה רשומה מספר : 580468643

Beshule
Yom Briut Yokenam

corona virus

 
 
የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ
የወቅቱ ዓለምን ዕረፍት የነሳው የወረርሽኝ በሽታ
አጠቃላይ መግለጫ
* ከዶ/ር ሰፈፈ በላይ አይቸህ
12/03/2020
የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በሽታ አጭር ታሪክ
" የኮሮና ወረርሽኝ " በሽታ ካለፈው ከዲጼምበር ወር 2019 ዓ.ም ጀምሮ በቻይና አገር ውስጥ

የኮሮና ቫይረስ በዚህ በቤተስብ ስሙ ይጠራ እንጅ በውስጡ ልዩ ልዩ ዝርያዎችን የያዘና ከላይኛው መተንፈሻ አካል ጀምሮ ወደታች በመውረድ በሳንባ ላይ ከፍ ያለ በሽታን በማባባስ የሚጎዳና እስከ ሞት አደጋም የሚያድርስ ነው ። ቫይረሱ ስሙን ያገኘው ከአካሉ ቅርጽ ነው ፤ ይህም ማለት በላቲን ቋንቋ " ኮሮና " ማለት " ሆሎ " ወይንም " ክራውን - ዘውድ " ማለት ሲሆን፣ የቫይረሱ ውጫዊ አካል የዘውድ ቅርጽ እንዳለው መስሎ ስለሚታይ ነው ።የኮሮና ቫይረስ እስከ አሁን ቢያስ ሶስት ታዋቂ ዝርያቶች አሉት ፦
1ኛ . የመካከለኛው ምሥራቅ የመተንፈሻ አካል ሕመም መነሻ ፤ሜርስ ( MERS-COV)
2ኛ . የከባድና የአጣዳፊ የመተንፈሻ አካል ሕመም መነሻ ፤ ሳርስ (SARS-COV)
3ኛ . የዛሬው የአዲሱ ወረርሽኝ በሽታ መነሻ ናቸው ፤ ኮሮና (CR-COV)
ይህ ቫይረስ የሚያጠቃው በዋናነት የመተንፈሻ አካልን (ጉሮሮን ፤ ሳንባን ) ነው ። በተነጻጻሪነት ሲወዳደር ፣ ይህ ቫይረስ መጠኑ ትልቅ፣ ጠባዩ በሞቃት የአየር ጠባይ በቀላሉ የሚጠቃ ፤ ተላላፊነቱ በሳልና በንጥሻ ጠብታዎችና እጅ ለእጅ የመጨባበጥ ሁኔታ ዋና መንገዶች ናቸው ።

1 / በበሽታው ከተበከሉ ሐገሮች ወደ እስራኤል የሚገባ ሁሉ ለ14 ቀናት ከቤቱ ተገልሎ
እንዲቀመጥ፤
2 / ከእነዚህ አገሮች ወደ እስራኤል የሚገቡ ሌሎች እንግዶች መግባት ይችላሉ ፤ ነገር ግን ለ14
ቀናት ስለመገለላቸው ማረጋገጫ ከተገኘ ብቻ ነው ፤
3 / በአጠቃላይ ዓለም አቀፍ ጉባኤዎች በእስራኤል ውስጥ እንዳይካሄዱ ተወስኗል ፤
4 / ከዓለም አቀፍ ጉባኤዎች የሚመለሱ እስራኤላዊያን ለ14 ቀናት በቤታቸው እንዲገለሉ ፤
5 / የጤና ጥበቃ ሚ/ር ሠራተኞች ወደ ዉጭ አገር እንዳይወጡ ተከልክሏል ፤
6 / ከ 5000 ሰዎች በላይ የሚያስተናግዱ ጉባኤዎች እንዳይካሄዱ ተከልክሏል ፤
7 / ባለፉት 14 ቀኖች ወደ እስራኤል የገቡ ሁሉ፣ 100 ሰዎች በሚሳተፉበት ድግስም ሆነ
ስብሰባ ላይ እንዳይሳተፉ ተከልክሏል 

טלפון
04-6211891
כתובת
קומבה 10/10 ת.ד: 3058 מיקוד 38130 חדרה
מייל
tenebriut@gmail.com

אודות טנא בריאות

טנא בריאות היא עמותה ייחודית המקדמת פעילויות הסברה הולמות למניעה, לאיתור ולטיפול במחלות כרוניות באמצעות מומחי בריאות יוצאי אתיופיה ובשיתוף הקהילה.

קרא עוד

טנא בריאות

"טנא" פירושו בריאות באמהרית.
הוא מציין תיבת תכשיטים: חפץ יקר ומיוחד הניתן כשי ויש לנצור אותו.
שם העמותה משלב את הבריאות והשמירה עליה כמתנה יקרה.